Pekka Perttu huoltoliiketoiminnan johtajaksi

Pekka Perttu on aloittanut 20.2.2023 työnsä uutena huoltoliiketoiminnan johtajana Firecon Group Oy:ssä.

Pekka Perttu saapui yhtiöön korkeapainevesisumusammutuslaitteistoja valmistavasta Marioff Corporation Oy:stä, jossa toimi huoltoliiketoiminnasta vastaavana henkilönä viimeiset 7 vuotta.

”Fireconin huoltoliiketoiminnan kehittäminen sai minut kiinnostumaan positiosta. Näkemykseni mukaan huollot eivät ole vain huoltoja, vaan ennen kaikkea asiakas- ja käyttäjätapaamisia, joissa on mahdollista tarkastella laitteistojen koko elinkaarta. Ennakoivilla huolto- ja kunnossapitotoimenpiteillä laitteistojen elinkaarta on mahdollista pidentää merkittävästi. Fireconin laaja-alainen tuoterepertuaari tuo sopivan haasteen sekä mahdollisuuden henkilöstön kehittämiseen, joka samalla luo hyvää uutta sisältöä sekä mielenkiintoa työhön.” valaisee Pekka Perttu näkemystään laitteistojen ylläpidosta.

”Pekan saaminen mukaan yhtiöömme vahvistaa merkittävästi meille tärkeää huoltoliiketoimintaa. Toivotan sydämellisesti Pekan tervetulleeksi yhtiöömme.”  toteaa yhtiön toimitusjohtaja Timo Suuronen.

Yhteystiedot:

Pekka Perttu, 040 542 8354, pekka.perttu@firecon.fi

Timo Suuronen, 050 524 2070, timo.suuronen@firecon.fi

Ota yhteyttäUutiset