Firecon Group mukana toteuttamassa Helsinki-Vantaan lentoaseman mittavaa laajennushanketta

Vuonna 2014 alkanut ja 2020-luvun alussa valmistuva hanke laajentaa Helsinki-Vantaata ja sen palveluja eri puolilla lentoasemaa. Laajennuksen myötä lentoasema pystyy palvelemaan 30 miljoonaa matkustajaa.

Firecon Group toteuttaa YIT Talo Oy:n aliurakoitsijana Granlund Oy:n mallintamat ja suunnittelemat sprinkleriasennukset lentoaseman matkustajavirrat keräävälle Plaza-alueelle, Länsiterminaaliin sekä Non-Schengen -terminaalin Eteläiselle saapuvien erottelualueelle. Hankkeiden yhteisarvo on noin 1,8M€.

Suojaamme rakennuksia ja laitteita ja ennen kaikkea ihmisiä. Myös rakennuksen teräsrakenne suojataan ja jäähdytetään.

Firecon toimittaa kohteisiin

  • noin 3 kilometriä putkea
  • yli 13 000 suutinta
  • Plazalle diesel- ja sähköpumppaamot
  • yli 20 erilaista venttiiliä, mm. märkä-, kuiva- ja ennakkolaukaisuventtiilejä

Kohteen pääasiassa mallista mitoitetut esivalmisteet tehdään Fireconin Lahden varastolla. Esivalmisteiden myötä työmaalla päästään suoraan käsiksi sammutusjärjestelmäasennuksiin. Saavutettava hyöty on kasvanut asennusnopeus.

 

Ota yhteyttäUutiset