Service och renovering

Hållbar säkerhet

underhållas regelbundet. Även räddningslagen, utrustningslagen och förordningarna om automatisk släckningsutrustning kräver att alla typer av automatiska släcksystem inspekteras och underhålls regelbundet.

Våra tjänster

  • periodisk service
  • reparation och underhåll
  • användarutbildning för fastighetens personal/fastighetsservice
  • underhållsprogram
  • ändring och renovering av släcksystemet
  • konditionsundersökning av sprinklerutrustning
  • sprinklerplanering

Serviceavtal

Firecon har ett landsomfattande servicenät. Vi kan utföra service på i praktiken alla utrustningar som finns på marknaden. I första hand sker det på avtalsbasis, där Firecon förbinder sig att årligen underhålla kundens släckutrustning. Det är ett enkelt sätt för kunden att säkerställa att utrustningen får rätt service i rätt tid.

Service kan även beställas individuellt vid behov.

Firecon använder sig av det webbaserade serviceprogrammet EasyExtra, där kunden vid behov kan följa objektets servicehistoria.

Våra avtalskunder har tillgång till jourservice dygnet runt på telefon 0400 777 873.

Firecon har även en omfattande reparationstjänst, som yrkeskunnigt och smidigt utför ändringsarbeten hos kunderna enligt behoven på arbetsplatsen.


Begär offert på serviceavtal!

Vår riksomfattande e-postadress: huolto@firecon.fi

Ta kontakt