Rör- och cisterninstallationer samt -service

För industrins behov

Firecon Group Oy utför rör- och cisterninstallationer samt -service för industrin, exempelvis processledningar och cisterner inom trä- och cellulosaindustrin. Vi tillhandahåller också övervaknings- och arbetsledningstjänster vid installation på industrianläggningar.

Våra tjänster inkluderar rör- och cisterninstallationer och -service, maskin- och utrustningsinstallationer, års- och stilleståndsservice, service och förnyelse av värmeväxlare samt installationsövervakning och arbetsledning. Våra kunder finns inom gruv-, kemi-, skogs- och stålindustrin. Många industrianläggningar, verkstäder och oljeraffinaderier lägger ut installation och underhåll av rörledningar och cisterner på entreprenad, så att de kan koncentrera sig på sin huvudsakliga verksamhet.

Vår specialitet är byte av fyllnadsstycken (bl.a. strukturerade och ringformade fyllnadsstycken) i destilleringskolonner i kemiindustrin. Vi kan visa upp referenser från rivnings- och monteringsarbeten hos flera tillverkare av fyllnadsstycken.

Vi övervakar arbetets kvalitet

Rör- och cisterninstallationerna övervakas av ansvariga personer som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Vår industritjänst utvärderas av det amerikanska certifieringsinstitutet PICS och vi uppfyller de strängaste amerikanska kvalitets- och verksamhetskraven.

Ta kontakt