Installation

Installationerna görs av våra egna utbildade yrkeskunniga montörer eller en underleverantör som känner till Firecons arbetssätt och krav. På det sättet garanterar vi ett tillförlitligt slutresultat.

Installationen övervakas av ansvariga personer som är anmälda till Tukes och vårt företags egna utbildade projektledare. De ansvariga personerna ser till att produkterna som används är förstklassiga och att installationen görs noggrant, snyggt och enligt bestämmelserna. Den färdiga installationen granskas av ett av Tukesauktoriserat inspektionsorgan och kunden får överlåtelsedokumenten. Slutligen ger vi användarutbildning till de anställda som ska använda utrustningen.

Alla arbetsmoment dokumenteras. Installatörernas yrkesskicklighet upprätthålls med nödvändig utbildning. Firecon har resurser för att installera även omfattande objekt, såsom Metsä Fibres biofabrik i Äänekoski, Västmetrons stationer eller sprinkler i Tammerfors universitetssjukhus.

Arbetssäkerheten är viktig för Firecon. Installatörerna har den utbildning, utrustning och de tillstånd som arbetssäkerheten kräver, inklusive första hjälpen-utbildning.

Ta kontakt