Vattendimsystem

Softex lågtrycksvattendimsystem

Softex vattendimsystem är ett finländskt vattensnålt lågtryckssläcksystem för brandskydd av fastigheter. Systemet har utvecklats och tillverkas av Firecon Group Oy. Softex-systemet ger trygghet mot brand. Vattendimman kväver elden, minskar temperaturen och ger människor tid att sätta sig i säkerhet. Softex vattendimsystem är internationellt godkända och används i stor omfattning vid renovering och nybyggnation.

Systemen installeras som allmänskydd bland annat på vårdinrättningar, sjukhus, hälsocentraler och i bostadsfastigheter. Installation och underhåll utförs av installatörer som utbildats av Firecon under övervakning av ansvariga personer som är anmälda till Tukes.

EconAqua vattendimsystem

EconAqua vattendimsystem skiljer sig från andra vattendimsystem på marknaden: EconAqua är ett specialutvecklat lågtrycksvattendimsystem som även lämpar sig som torrsystem i kalla utrymmen. Systemet har ett drifttryck på endast 5–16 bar, medan trycket i högtryckssystem varierar mellan 80 och 120 bar. EconAquas utmärkta släckförmåga har bevisats i omfattande brand- och släckningsprov under autentiska förhållanden. Det tyska certifierings- och kontrollorganet VdS har provat och godkänt EconAqua för objekt av klass LH, OH1 och med begränsningar OH2.

EconAqua-lösningen har installerats bland annat i patienttornet vid Mejlans sjukhus.

Vi rekommenderar Softex och EconAqua vattendimsystem för objekt där:

  • Kommunens vattenledning är otillräcklig
  • Man vill använda mindre vatten
  • Mindre rör ger fördelar
  • Kunden uppskattar avancerad brandbekämpning

Fogtec högtrycksvattendimsystem

Fogtec är ett tyskt högtryckssystem med omfattande certifieringar.

Utrustningen baseras på en högtrycksteknologi som Fogtec utvecklat.

Högtrycksvattendimsystem lämpar sig speciellt för objekt där man vill använda minimalt med vatten. Det kan användas för att skydda både människor och fastigheter. Högtrycksvattendimsystem använder mycket små mängder vatten, som med 80–120 tryck ombildas till fin vattendimma.

Systemets effekt baseras på att mycket små vattendroppar sprider sig över ett brett område och kyler ned och kväver elden.

Ta kontakt