Sprinklersystem

Ett sprinklersystem är ett automatiskt släckningssystem som består av en vattenkälla och en eller flera sprinklerinstallationer, där släckmedlet är vatten. Det automatiska sprinklersystemets uppgift är att upptäcka och släcka en brand redan i begynnelsestadiet, då skadorna fortfarande är minimala och branden går att kontrollera.

För att sprinklerutrustningen ska fungera effektivt bör den installeras i hela byggnaden och inte bara i en del av den. Med tanke på personsäkerheten är det viktigaste att sprinklerskydd installeras åtminstone på ställen där människor tryggt kan evakueras.

Traditionella sprinklersystem har alltid varit Firecons största produkt, och vi har troligen den största erfarenheten i hela landet av sprinklerinstallationer. Vi använder oss av munstycken och komponenter från kända tillverkare.

Prefabricering av släckningsrör och centralutrustning i Lahtis snabbar upp installationen på arbetsplatsen. Arbetet blir på så sätt mer kostnadseffektivt, vilket kunden har nytta av.

Vi har gedigen erfarenhet av att installera krävande objekt såsom ESFR-sprinklers eller komplicerade pumpsystem och vattenförsörjningslösningar. Vi kan också installera sprinklers i höga byggnader, där höjden ställer speciella krav på drifttryck och komponenter.

Ta kontakt