Skumsläcksystem

Objekt med hög brandrisk

Skumsläckning används i synnerhet:

  • när det inte går att släcka branden med vatten
  • när det är fråga om lagring och behandling av brandfarliga vätskor.

Det kan vara hög brandrisk i det skyddade objektet, och ett vattenbaserat sprinklersystem är inte lämpligt som släcksystem. Skumsläcksystem hjälper till att skydda lokaler där  brandfarliga vätskor används och förvaras samt produktionsfaktorer i industrin.

Test av skumsläcksystemet ska helst kunna göras utan att man behöver utlösa skumutrustningen. Det sparar miljön och ger lägre underhållskostnader.

Firecon planerar, installerar och underhåller släcksystem för skumsläckning i hela Finland.

Ta kontakt