QUELL™ specialsläcksystem för ouppvärmda lager

Det avancerade Quell™-släcksystemet erbjuder unika fördelar för automatisk brandbekämpning av kalla lager, skärmtak och andra ouppvärmda utrymmen. Systemet kräver inga dyra antifrysmedel som kan skada produkter som förvaras i kalla lager. Dessutom kan alla munstycken monteras i taket, vilket eliminerar behovet av hyllsprinkler. Takmonterade sprinkler minskar kostnaderna och ökar lagerutrymmets höjd och framtida ändringsmöjligheter.

Quell™-systemet har betydligt lägre installations- och underhållskostnader än motsvarande traditionella torrsystem.  Vårt företag innehar obligatorisk licens från tillverkaren för planering och installation av  Quell™-systemet.

Ta kontakt