Gassystem

Släcker utan skum eller vatten

Gassläcksystem används i allmänhet i utrymmen där det inte går att använda vatten som släckmedel. Typiska objekt är elutrymmen, driftcentraler och serverrum samt databehandlingslokaler.

Person- och egendomsskador kan förebyggas eller kontrolleras med adekvat brandbekämpning. Våra gassläcksystem är personsäkra. De medför inga risker för människor som arbetar i lokalerna.

De gassläcksystem och gaser vi använder är Novec 1230 (3M), Argotec och MX 1230.

Vi säljer och installerar även Inergen gassläcksystem. Inergen-gassläckning är en personsäker och miljövänlig lösning.

Idrifttagning av gassläcksystem kräver yrkeskunnig och noggrann planering. Brandbelastningen och personsäkerheten i lokalen måste beaktas redan på planeringsstadiet.

Firecon installerar och underhåller gassläcksystemen. Installation och underhåll görs under övervakning av ansvariga personer som är anmälda till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Åtgärder enligt underhållsprogrammet håller släcksystemet funktionssäkert år efter år.

I allmänhet är gassystemet en del av en totalleverans, där Firecon levererar alla brandsläckningssystem till kunden.

Ta kontakt