Ansul R-102 släcksystem för restaurangkök

I Finland finns cirka 13 000 restauranger (Elintarviketieteiden Seura ry (ETS)). 42 procent av alla restaurangbränder orsakas av köks- och grillutrustning, såsom grillar och fritöser.  Hälften av alla restauratörer som drabbas av en brand lägger ned verksamheten på grund av kostnaderna. Investeringen i ett släcksystem motsvarar bara en bråkdel av de direkta och indirekta kostnader som en olycka kan medföra.

ANSUL R-102 brandsläckningssystem är konstruerat för att skydda matlagningsutrustning, kåpor och luftavledningskanaler i restauranger. Systemet är tillverkat och godkänt enligt stränga standarder: UL300, NFPA17A och NFPA96. Systemet är CE-märkt.

ANSUL R-102 har installerats i stor omfattning ända sedan 1980-talet i USA och Europa.

Systemet har fyra basfunktioner:

  • Automatisk släckning
  • Manuell släckning
  • Bryter eltillförseln
  • Bryter gastillförseln

Systemet utlöses automatiskt vid en viss temperatur eller manuellt. Systemet sprutar släckmedel på matlagningsutrustningen, i kåpans filter och i luftavledningskanalen. Släckmedlet bildar ett tvållikande lödder på det brinnande fettet och kyler ned det, samtidigt som det bildar ett isolerande lager mellan fettet och luften.

ANSUL kitchen fire test


FIRECON GROUP OY ÄR AUKTORISERAD ANSUL R-102 -REPRESENTANT. VI UTFÖR ÄVEN SERVICE PÅ SYSTEMEN.

TA KONTAKT! Tfn 020 7434 888 eller huolto@firecon.fi

Ta kontakt