Släcksystem

Rätt lösning på rätt plats

Firecons stora utbud av släcksystem garanterar att vi alltid hittar den bästa skyddslösningen, som skräddarsys efter kundens behov, tillgången till vattenförsörjning och objektets egenskaper.

Planering och installation av släcksystemet görs på ett sätt som uppfyller kraven på byggnaders brandsäkerhet enligt bygglagen och andra bestämmelser.

Tillförlitligheten i släckningssystemen baseras på internationellt godkända tekniska lösningar och produkter som testats under autentiska förhållanden. Installation och underhåll av släcksystemen övervakas av ansvariga personer som är anmälda till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Ta kontakt