Marine

Firecon har levererat hundratals Softex-släcksystem till fartyg. Utrustningen består dels av allmänna skydd, dels av punktskydd i maskinrum. Även andra skräddarsydda och objektsspecifika släckningslösningar har installerats.

Alla installationer görs enligt IMO:s och respektive klassificeringsorgans krav.

En samarbetspartner tillhandahåller servicetjänster i de viktigaste exporthamnarna.

Ta kontakt