Lager- och logistikbyggnader

Automatiska släcksystem är tack vare sina driftegenskaper utmärkta för att skydda lager- och logistiklokaler, och de spelar en viktig roll i skyddet av egendom och verksamhetens kontinuitet.

Försäkringsbolagens utredningar visar också att det går att väsentligt minska mängden brandolyckor och stillestånd och öka personsäkerheten genom att skydda värdefull egendom med automatisk släckutrustning. Med andra ord förbättrar sprinklers väsentligt brandsäkerheten i byggnadsobjekt, både för immateriellt och fysiskt kapital.

Ta kontakt