Infra

Med infrabyggande avses underjordiska parkeringar, tunnlar, vägtunnlar och metrostationer. Kraven på sprinklersystemen i sådana objekt är högre än normalt, till exempel vad gäller infästningar i berget. Firecon har omfattande erfarenhet av sådana projekt.

Vårt hittills största infraprojekt var de åtta stationerna i Västmetron, som togs i bruk på senhösten 2017.

I Västmetron betonades behovet av stora installationsresurser, eftersom alla stationer byggdes samtidigt.

Ett annat stort infraprojekt var strandtunneln för riksväg 12 i Tammerfors, som är 2,3 km lång. Tunneln försågs med specialmunstycken längs hela sträckan.

Ta kontakt