Industri

I industriobjekt installerar Firecon sprinklerutrustning antingen som helhetsåtagande eller enligt kundens plan. Firecon är en mycket erfaren industriell aktör, som har utfört installationer även i de allra största objekten i Finland.

Utöver sprinklerutrustning kan leveransen omfatta brandvattenledningar, gassläckutrustning, skumutrustning samt tillhörande detektorsystem. All utrustning kan levereras inklusive planering och modellering.

För installationer i industriobjekt har Firecon ett omfattande och effektivt nätverk av underleverantörer. Installationer i industriobjekt görs även i de nordiska länderna.

Ta kontakt