Affärsbyggnader

Firecon är en erfaren leverantör av sprinklerutrustning till affärsbyggnader. Vi har installerat släcksystem i ett stort antal stora nybyggnads- och renoveringsobjekt, till exempel köpcentra, hypermarketar o.d. Vi har också gjort ett stort antal saneringar av affärsfastigheter och kontorsbyggnader. Vid planeringen använder vi oss av 3D-modellering, som också utnyttjas på arbetsplatsen.

Firecon har en prefabriceringslinje för sprinkler rör i Lahtis. Prefabricerade rör snabbar upp installationen och ger bättre kvalitet, eftersom en del av arbetet görs i en skyddad fabriksmiljö. Även sprinklercentralerna är förtillverkade.

Affärsbyggnadsprojekten är ofta belägna på trånga tomter mitt i stadskärnan. Då är det extra viktigt att både prefabricerat och annat material levereras i rätt tid.

Vi bygger och sanerar även enstaka högklassiga affärslokaler med hänsyn till kundernas individuella utseendekrav.

Ta kontakt