Specialist i släckningssystem

Ledande aktör på området

  • Över 30 års erfarenhet
  • Över 2 500 installerade släckningssystem
  • Regel- och standardhantering
  • Omsättning 22,4 milj. euro 2017
  • Verksamhet över hela landet
  • Export till utvalda länder
Ikoni
Kolla in våra referenser