Vesisumujärjestelmät

Matalapaineinen Softex- vesisumusammutusjärjestelmä

Suomalainen Softex-vesisumusammutusjärjestelmä on vähän vettä käyttävä matalapaineinen sammutusjärjestelmä kiinteistöjen palosuojaukseen. Järjestelmä on Firecon Group Oy:n kehittämä ja valmistama tuote. Softex-järjestelmä tuo turvaa tulta vastaan. Vesisumu tukahduttaa palon, laskee lämpötiloja ja antaa aikaa pelastautumiselle. Kansainvälisesti hyväksytyt Softex-vesisumusammutusjärjestelmät ovat laajalle levinneessä käytössä saneeraus ja uudisrakennuskohteissa.

Järjestelmiä asennetaan yleissuojaukseksi mm. hoitolaitoksiin, sairaaloihin, terveyskeskuksiin ja asuinkiinteistöihin. Asennukset ja huollot suoritetaan Fireconin kouluttamien asentajien toimesta Tukesin listaamien vastuuhenkilöiden valvonnassa.

EconAqua -vesisumusammutusjärjestelmät

EconAqua -vesisumujärjestelmä eroaa muista markkinoilla olevista vesisumujärjestelmistä: EconAqua on erikoiskehitetty, matalapainevesisumujärjestelmä, joka soveltuu käytettäväksi myös kylmissä tiloissa kuivajärjestelmänä. Järjestelmän käyttöpaine on vain 5-16 baaria, kun korkeapainejärjestelmissä paine vaihtelee 80-120 baarin välillä. EconAquan eriomainen sammutuskyky on todistettu laajoin palo- ja sammutuskokein todellisissa olosuhteissa. Se on saksalaisen hyväksyntä- ja tarkastuslaitos VdS:n testaama ja hyväksymä vesisumujärjestelmä LH, OH1 ja rajoituksin OH2 luokan kohteisiin.

EconAqua -ratkaisulla on suojattu mm. HUS:n Meilahden potilastorni.

Suosittelemme Softex- ja EconAqua -vesisumujärjestelmiä kohteisiin, joissa:

  • Kunnan vesijohto riittämätön
  • Kun halutaan käyttää vähemmän vettä
  • Pienemmät putket tuovat hyötyä
  • Asiakas arvostaa edistyksellistä palontorjuntaa

Fogtec- korkeapaineinen vesisumusammutusjärjestelmä

Fogtec on saksalainen korkeapainejärjestelmä, jolla on laajat hyväksynnät.

Laitteisto perustuu Fogtecin kehittämään korkeapaineteknologiaan.

Korkeapainevesisumujärjestelmät soveltuvat erityisesti kohteisiin, joissa vettä halutaan käyttää kaikkein vähiten. Sillä voidaan suojata niin ihmisiä kuin kiinteistöjäkin. Korkeapainevesisumujärjestelmä käyttää sammutukseen vain vähäisiä määriä vettä, joka 80 – 200 barin paineella muutetaan hienoksi vesisumuksi.

Järjestelmän tehokkuus perustuu laajalle levittäytyvien erittäin pienien pisaroiden jäähdyttävään ja tukahduttavaan vaikutukseen.

Ota yhteyttäUutiset