Vaahtosammutusjärjestelmät

Korkean paloriskin kohteet

Vaahtosammutusta käytetään erityisesti silloin:

  • kun tulipalon sammuttaminen vedellä ei ole mahdollista
  • kun on kyseessä palavien nesteiden varastointi ja käsittely

Suojattavan kohteen paloriski voi olla korkea, eikä vedellä toimiva sprinklerijärjestelmä sovellu sammutusjärjestelmäksi. Vaahtosammutusjärjestelmä auttaa suojaamaan palavien nesteiden käyttö- ja varastotilat sekä teollisuuden tuotannontekijät.

Vaahtolaitteistoissa suositaan ratkaisuja, jossa laitteiston koestus voidaan tehdä ilman vaahtolaitteiston laukaisemista. Näin säästetään ympäristöä ja ylläpitokuluja.

Firecon suunnittelee, asentaa ja huoltaa vaahtosammutusta käyttävät sammutusjärjestelmät koko Suomessa.

Ota yhteyttäUutiset