Vaahtosammutusjärjestelmät

Korkean paloriskin kohteet

Vaahtosammutusta käytetään erityisesti silloin:

  • kun tulipalon sammuttaminen vedellä ei ole mahdollista
  • kun on kyseessä palavien nesteiden varastointi ja käsittely

Suojattavan kohteen paloriski voi olla korkea, eikä vedellä toimiva sprinklerijärjestelmä sovellu sammutusjärjestelmäksi. Vaahtosammutusjärjestelmä auttaa suojaamaan palavien nesteiden käyttö- ja varastotilat sekä teollisuuden tuotannontekijät.

Vaahtolaitteistoissa suositaan ratkaisuja, jossa laitteiston koestus voidaan tehdä ilman vaahtolaitteiston laukaisemista. Näin säästetään ympäristöä ja ylläpitokuluja.

Firecon suunnittelee, asentaa ja huoltaa vaahtosammutusta käyttävät sammutusjärjestelmät koko Suomessa.