Sprinklerijärjestelmä

Sprinklerijärjestelmä on vesilähteestä ja yhdestä tai useammasta sprinkleriasennuksesta muodostuva automaattinen sammutusjärjestelmä, jossa sammutusaineena on vesi. Automaattisen sprinklerijärjestelmän tehtävänä on ilmaista ja sammuttaa tulipalo heti alkuvaiheessa, jolloin vahingot jäävät minimiin ja palo on vielä hallittavissa.

Jotta sprinklerilaitteisto olisi tehokas ja toimisi, tulisi se asentaa koko rakennukseen eikä vain osaan siitä. Henkilöturvallisuuden kannalta tärkeintä kuitenkin on, että sprinklerisuojaus on asennettu ainakin tiloihin, jotka mahdollistavat ihmisten turvallisen evakuoinnin.

Perinteinen sprinklerijärjestelmä on ollut ja on edelleen Fireconin päätuote, jonka toteuttamiseen löytyy eniten kokemusta kenties koko maasta. Käytämme tunnettujen valmistajien suuttimia ja komponentteja.

Lahdessa oleva sammutusputkistojen ja keskuslaitteistojen esivalmistus nopeuttaa asennusta työmaalla. Näin voidaan toimia kustannustehokkaammin, mistä asiakas saa hyötyä.

Olemme erittäin kokeneita asentamaan vaativia kohteita, kuten ESFR- suutinratkaisut tai vaativat pumppaamot ja vesilähderatkaisut. Pystymme toteuttamaan sprinkleritekniikalla myös korkeita rakennuksia, joissa korkeus asettaa toimintapaineelle ja komponenteille erityisvaatimuksia.

Ota yhteyttäUutiset