Kaasujärjestelmät

Sammuttavat ilman vaahtoa tai vettä

Kaasusammutusjärjestelmää käytetään yleensä tiloissa, joissa vettä ei voida käyttää sammutusaineena. Tyypillisiä kohteita ovat sähkötilat, käyttökeskukset ja serverihuoneet sekä tietojenkäsittelytilat.

Henkilö- ja omaisuusvahingot ovat estettävissä tai hallittavissa asianmukaisella palontorjunnalla. Toimittamamme kaasusammutusjärjestelmät ovat henkilöturvallisia. Ne eivät aiheuta vaaraa tiloissa työskenteleville ihmisille.

Käytössämme olevat kaasusammutusjärjestelmät ja kaasut ovat Novec 1230 (3M), Argotec ja MX 1230.

Myymme ja asennamme myös Inergen-kaasusammutusjärjestelmiä. Inergen-kaasusammutus on henkilöturvallinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu.

Kaasusammutusjärjestelmän käyttöönotto edellyttää ammattitaitoista ja huolellista suunnittelua. Suojattavan tilan palokuorma ja henkilöturvallisuus on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Firecon asentaa ja huoltaa kaasusammutusjärjestelmät. Asennus- ja huoltotoimet tehdään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) listaamien vastuuhenkilöiden valvonnassa. Huolto-ohjelman mukaiset toimenpiteet pitävät sammutusjärjestelmän toimintavarmana vuodesta toiseen.

Tyypillisesti kaasujärjestelmä on osa kokonaistoimitusta, jossa Firecon toimittaa asiakkaalle kaikki palonsammutusjärjestelmät.

Ota yhteyttäUutiset