Sammutusjärjestelmät

Oikea ratkaisu oikeaan paikkaan

Fireconin laaja sammutusjärjestelmävalikoima takaa sen, että suojattavaan kohteeseen löytyy aina paras ratkaisu, joka räätälöidään asiakkaan tarpeen, vesilähteen riittävyyden ja kohteen erityispiirteiden mukaan.

Sammutusjärjestelmän suunnittelu ja asennus tehdään siten, että rakentamiselle rakennuslaissa tai sen nojalla asetetut paloturvallisuutta koskevat vaatimukset täyttyvät

Sammutusjärjestelmien toimintavarmuus perustuu kansainvälisesti hyväksyttyihin ja todellisissa olosuhteissa testattuihin teknisiin ratkaisuihin ja tuotteisiin. Sammutusjärjestelmät asennetaan ja huolletaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) listaamien vastuuhenkilöiden valvonnassa.

Ota yhteyttäUutiset