Referenssit

Kauppakeskus Seppä

Kauppakeskus Seppä

Liikerakentaminen

Jyväskylän Seppälän alueelle lokakuussa 2017 valmistunut kauppakeskus. Firecon toimitti aliurakointina sammutusjärjestelmän suunnittelun ja asennuksen. Suunnittelu toteutettiin mallinnusprojektina.
Firecon referenssi

MT2 Länsiterminaali

Liikerakentaminen

Helsingin Länsisatamaan helmikuussa 2017 valmistunut terminaalirakennus. Firecon toimitti kohteen sammutusjärjestelmän asennuksen. Terminaali palvelee kasvavaa Tallinnan laivaliikennettä. Kohteessa on pumppaamo ja allas, josta vesisyöttö tulee järjestelmään.
Firecon referenssi

Kauppakeskus Valkea

Liikerakentaminen

Oulun keskustaan huhtikuussa 2016 avattu kauppakeskus. Firecon toteutti kohteen sammutusjärjestelmän suunnittelun ja asennuksen.
Kauppakeskus Puuvilla

Kauppakeskus Puuvilla

Liikerakentaminen

Entisen Porin puuvillatehtaan tiloihin rakennettu kauppakeskus, joka vietti avajaisiaan syksyllä 2014. Kohde palkittiin vuonna 2013 Suomen parhaana rakentamisen tietomallinnuskohteena Tekla BIM Awards -kilpailussa. Firecon toteutti kohteen sprinklerijärjestelmän suunnittelun ja asennuksen.
Puukuokka 1-3, puukerrostalokortteli

Puukuokka 1-3, puukerrostalokortteli

Hoiva ja asuminen

Jyväskylän Kuokkalan puukerrostalokortteli on valmis vuonna 2018. Puukuokka I valmistui vuonna 2014. Se sai Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon syksyllä 2015. Puukuokka II valmistui loppuvuodesta 2017 ja Puukuokka III valmistuu loppukesästä 2018. Firecon toimittaa kaikkien kolmen puukerrostalon sammutusjärjestelmät suunniteltuna ja asennettuna.
Firecon referenssi

K-sairaala

Hoiva ja asuminen

Lappeenrannan keskussairaalan yhteyteen rakennettu laajennusosa valmistui alkuvuodesta 2018. Firecon on toteuttanut kohteen sprinklerijärjestelmän asennukset.
Tuupalan koulu

Tuupalan koulu

Hoiva ja asuminen

Suomen ensimmäinen massiivipuuelementtitekniikalla rakennettu koulu Kuhmon kaupungissa. Firecon asensi kohteen sprinklerijärjestelmän ja toimi työn aikaisena sprinklerisuunnittelijana. Koulu valmistui marraskuussa 2017 ja se otettiin käyttöön helmikuussa 2018.
Firecon referenssi

Ainoa-kerrostalot Kuunkiertymä & Valkean Virittäjä

Hoiva ja asuminen

Espoon Tapiolan kaupunkikeskukseen valmistuneen Ainoa-liikekeskuksen päälle rakennetut asuinkerrostalot valmistuivat kesällä 2017. Fireconin toimitukseen kuuluivat sammutusjärjestelmän asennustyöt. Kaikkiin asuinhuoneistoihin asennettiin sprinklerit.
Firecon referenssi

Asunto Oy Seinäjoen Mäihä, puukerrostalo

Hoiva ja asuminen

Mäihä on vuonna 2016 Seinäjoen asuntomessualueelle CLT-tilaelementeistä rakennettu 5-kerroksinen puukerrostalo. Kohteen Softex-vesisumusammutuslaitteisto on Fireconin suunnittelema ja asentama.
Firecon referenssi

HUS Meilahti potilastorni

Hoiva ja asuminen

Helsingin Meilahden tornisairaalan vuodeosastotornin peruskorjaus. Firecon toteutti vuosien 2012-2014 aikana kohteen serveritiloihin kaasusammutussuojauksen ja muihin tiloihin vesisumu- ja sprinklerilaitteistojen suunnittelun ja asennukset.
Firecon referenssi

Ponsse Oyj tehdaslaajennus

Teollisuus, Logistiikka, Infra

Vieremällä vuosina 2016-2017 toteutettu sammutusjärjestelmäurakka, joka sisälsi myös kaasusammutuslaitteiston suunnittelun ja asennuksen.
Metsä Fibre biotuotetehdas

Metsä Fibre biotuotetehdas

Teollisuus, Logistiikka, Infra

Äänekoskelle valmistunut tehdas oli Fireconin mittavin asennustyö vuonna 2016. Firecon asensi kohteeseen 2,0 km kuljetinsuojausta, useita kohde- ja tilasuojauksia, 80 hälytysventtiiliä sekä noin 20 km sammutusputkistoa. Tehdas vihittiin käyttöön lokakuussa 2017.
Naantalin uusi voimalaitos

Naantalin uusi voimalaitos

Teollisuus, Logistiikka, Infra

Monipolttoainevoimalaitos rakennettiin yhteistyöhön perustuvalla allianssimallilla. Työmaa voitti vuoden 2016 rakennustyömaa-tittelin ensimmäisenä teollisuusrakentamisen allianssina. Firecon toimitti kohteeseen sprinkleri- ja vaahtojärjestelmät sekä dieselpumppaamon. Hälytysventtiileitä asennettiin 32 kpl, putkistoa 6 kilometriä ja sprinklerisuuttimia 1000 kpl. Tehdas otettiin käyttöön joulukuussa 2017.
Länsimetro

Länsimetro

Teollisuus, Logistiikka, Infra

Espoossa vuonna 2017 käyttöönotettu 13,9 kilometriä pitkä metrolinja. Firecon suojasi sen kaikki kahdeksan metroasemaa. Jokaisella asemalla on noin 2000 sprinklerisuutinta ja oma pumppaamo.
Firecon referenssi

VT 12 Rantatunneli

Teollisuus, Logistiikka, Infra

Firecon toimitti Are Oy:n aliurakoitsijana sprinklerijärjestelmän 2,3 kilometrin mittaisen Tampereen Rantatunneliin,
joka on Suomen pisin maantietunneli. Tunneli otettiin käyttöön liikenteelle marraskuussa 2016. Tunneli sijaitsee Santalahden ja Naistenlahden välisellä tieosuudella.
Ota yhteyttäUutiset