Varasto- ja logistiikkarakennukset

Automaattiset sammutusjärjestelmät sopivat käyttöominaisuuksiltaan erinomaisesti varasto- ja logistiikkatilojen suojaamiseen ja niillä on merkittävä osuus omaisuuden ja toiminnan jatkuvuuden suojelemisessa.

Vakuutusyhtiöiden selvityksissä on myös todettu, että suurten palo- ja keskeytysvahinkojen määrää voidaan olennaisesti vähentää ja henkilöturvallisuutta lisätä suojaamalla suuria omaisuusarvoja sisältävät kohteet automaattisella sammutuslaitteistolla. Sprinklereiden voidaan todeta siis parantavan oleellisesti rakennuskohteen paloturvallisuutta niin henkisen kuin fyysisen pääoman osalta.

Ota yhteyttäUutiset