Varasto- ja logistiikkarakennukset

Automaattiset sammutusjärjestelmät sopivat käyttöominaisuuksiltaan erinomaisesti varasto- ja logistiikkatilojen suojaamiseen ja niillä on merkittävä osuus omaisuuden ja toiminnan jatkuvuuden suojelemisessa.

Vakuutusyhtiöiden selvityksissä on myös todettu, että suurten palo- ja keskeytysvahinkojen määrää voidaan olennaisesti vähentää ja henkilöturvallisuutta lisätä suojaamalla suuria omaisuusarvoja sisältävät kohteet automaattisella sammutuslaitteistolla. Sprinklereiden voidaan todeta siis parantavan oleellisesti rakennuskohteen paloturvallisuutta niin henkisen kuin fyysisen pääoman osalta.