Hoiva ja asuminen

Jos asukas ei itse pysty poistumaan asunnosta, on auttajilla aikaa vain 3-4 minuuttia asukkaan pelastamiseen. Palokunta saapuu palopaikalle aikaisintaan kuuden minuutin kuluessa siitä, kun palosta on tehty hätäilmoitus. Automaattinen sammutusjärjestelmä on erityisen tarpeellinen palvelutaloissa, hoitokodeissa ja asunnoissa. Tosiasia on, ettei sprinklereillä suojatuissa kohteissa ole menehtynyt yhtään ihmistä koko Euroopassa.

Vanhusten ja muiden erityisryhmien asumisessa tavoitteena on, että he voivat asua mahdollisimman pitkään kodinomaisessa ympäristössä itsenäisesti. Sammutusjärjestelmällä voidaan parantaa huomaamattomasti ja edullisesti erityisryhmien asumisturvallisuutta merkittävästi. Palotilanteessa evakuoimiseen tarvittavan henkilökunnan palkkakustannukset kasvavat nopeasti korkeammiksi kuin sammutusjärjestelmän hankintahinta.

Myös tavallisiin asuinrakennuksiin on alettu asentaa sprinklereitä, koska automaattinen palontorjuntajärjestelmä lisää asumisturvallisuutta huomattavasti, jolloin palon aiheuttamilta henkilövahingoilta säästytään kokonaan. Esimerkiksi puukerrostaloissa automaattinen sammutusjärjestelmä on rakennusluvan ehto.

Ota yhteyttäUutiset