Suunnittelu ja konsultointi

Suunnittelussamme lähtökohtana on löytää kunkin kohteen tarpeita vastaava sammutusjärjestelmäratkaisu. Vahvuuksiimme kuuluu vankka suunnitteluosaaminen monen eri segmentin vaativistakin kohteista. Ammattitaitoisella ja käytännönläheisellä suunnittelulla ja saumattomalla yhteistyöllä asiakkaan kanssa varmistamme jokaiseen kohteeseen oikein mitoitetun, sääntöjen mukaisen sammutusjärjestelmän.

Suunnitelmien laadinnassa noudatamme aina voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä.

Käytössämme on AutoCAD LT-ohjelmia sekä AutoCAD 3D-ohjelmistoja.

Putkistosuunnittelun välineenä on mahdollisuus käyttää perus cad-piirtämisen lisäksi MagiCAD-heating&piping ohjelmaa tai Tycon SprinkCAD PRO II-ohjelmaa.

Putkistomitoituksessa käytämme suunnitteluohjelmasta riippuen joko Sigma Design-laskentaohjelmaa, MagiCAD Sprinkler Calculationin- laskentaohjelmaa tai Tycon SprinkCALC-ohjelmaa.

Suunnitteluosastomme erityisosaamista on vaativien kohteiden sammutusjärjestelmien tietomallinnus. Tästä esimerkkinä kauppakeskus Puuvilla Porissa, joka palkittiin vuonna 2013 Suomen parhaana rakentamisen tietomallinnuskohteena Tekla BIM Awards -kilpailussa. Firecon toteutti kohteen sprinklerijärjestelmän suunnittelun ja asennuksen.

Hallitsemme EN- standardien lisäksi FM (Factory Mutual) -standardin.

Ota yhteyttäUutiset