Asentaminen

Sammutusjärjestelmien asennusverkostomme kattaa koko maan. Asennuksen suorittavat omat koulutetut ammattitaitoiset asentajamme tai aliurakoitsija, joka tuntee Fireconin työtavat ja vaatimukset. Näin takaamme luotettavan lopputuloksen.

Asennusta valvoo Turvatekniikan Keskuksen listaamat yrityksen vastuuhenkilöt ja yrityksemme kouluttamat projektinhoitajat. Vastuuhenkilöt valvovat, että käytettävät tuotteet ovat ensiluokkaisia ja että asennus tehdään huolella, siististi ja määräysten mukaan. Valmis asennus tarkastutetaan TUKES:n valtuuttamalla tarkastuslaitoksella ja asiakkaalle luovutetaan luovutusdokumentit. Lopuksi laitteiston käyttöhenkilökunnalle annetaan käyttökoulutus.

 

Kaikki työvaiheet dokumentoidaan. Asentajien ammattitaitoa ylläpidetään tarpeellisella koulutuksella. Fireconilla on asennusresursseja toteuttaa laajojakin kohteita, kuten Äänekosken Biotehdas, Länsimetron asemat tai TAYS- sairaalan sprinkleriasennukset.

Työturvallisuus on Fireconille tärkeää. Asentajilla on kaikki työturvallisuuden vaatimat koulutukset, luvat ja varusteet unohtamatta ensiapukoulutusta.

Ota yhteyttäUutiset